Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Frakt

För frakt och transporter av sålda varor och inventarier kan ett fristående transportföretag anlitas. I avtalet mellan säljaren och köparen regleras ansvaret för vem som ska bekosta frakten oftast genom valet av s.k. leveransvillkor.

Genom valet av leveransvillkor regleras även ansvaret för vem som ska bekosta eventuella transportförsäkringar.

Löpande bokföring

Hos säljaren:

Utgifter för frakt och transporter, tull- och spedition, importavgifter samt paketporto vid postfrakt kan debiteras ett lämpligt konto i kontogrupp 57 eller i kontoklass 4 (om frakt ses som en direkt kostnad).

Frakt- och transportkostnader för sålda varor och inventarier vilka transporteras med företagets egna fordon redovisas bland företagets kostnader för transportmedel, t.ex. inom kontogruppen för lastbilskostnader.

Hos köparen:

Frakt är normalt en direkt hänförlig utgift vid anskaffning av varulager och anläggningstillgång som enligt 4 kap. 3 § ÅRL ska öka tillgångens anskaffningsvärde. Om frakten är en kostnad redovisas den normalt i kontogrupp 57 Frakter och transporter.

K3-regler

Utgifter för leverans utgör ett exempel på en utgift som är direkt hänförlig till en anskaffad tillgång, se kommentaren under rubriken Vad ingår i anskaffningsvärdet i kapitel 17.

K2-regler

Frakter kostnadsförs enligt punkt 7.10 när frakten är utförd.

Frakter som i de exempel på utgifter som kan vara direkt hänförliga till anskaffning av en materiell eller immateriell anläggningstillgång i punkt 10.9 och som därmed ska ingå i tillgångens anskaffningsvärde.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...