Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Hälso- och sjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) avses med sjuk- och hälsovård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Löpande bokföring

Avdragsgilla hälso- och sjukvårdskostnader debiteras konto 7620 Sjuk- och hälsovård, alternativt på underkontona 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill respektive 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill (BAS 2022).

Angående bokföring, bokslut och deklaration avseende skattepliktiga förmåner av fri sjuk- och hälsovård för anställda, förmåner.

Bokslut

I en kostnadsslagsindelade resultaträkningen ingår kostnaderna för både avdragsgill och icke avdragsgill sjuk- och hälsovård i posten Personalkostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnaden till den funktion som personalen tillhör.

  • Se uppslagsordet Hälso- och sjukvård i Rätt Skatt.