Innehåll

Löpande bokföring

Kostnader för fri bostad bokförs på konto 7381.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.