Innehåll

Ett grundläggande krav i BFL är att det ska gå att följa en transaktion från verifikation till huvudbokföring och grundbokföring. För att underlätta detta finns ett krav att det ska finnas ett identifieringstecken. Vanligast är ett verifikationsnummer, men det kan också vara ett fakturanummer, löpnummer eller kontonummer.