Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Inkasso

Löpande bokföring

Erlagda avgifter till inkassoföretaget eller KFM kan debiteras konto 6060 Kreditförsäljningskostnader, alternativt debiteras konto 6062 Inkasso- och KFM-avgifter.