Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Inredning

Löpande bokföring

Utgifter för inredning av kontorslokaler och andra lokalutrymmen som t.ex. matsal, väntrum och reception men även inredning av butikslokaler och verkstadslokaler räknas normalt till företagets anläggningstillgångar, maskiner och inventarier, inköp.

Företag som har behov av särredovisning kan i stället bokföra fast belysning (t.ex. tak- och vägglampor), persienner, gardiner och heltäckningsmattor som utgör förbrukningsinventarier som lokaltillbehör.