Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Insamlade medel

Enligt Giva Sveriges (branschorganisationen för tryggt givande) Styrande riktlinjer utgörs insamlade medel av gåvor från allmänheten, företag, andra organisationer och externa stiftelser och fonder.