Företagets utgifter för kabel-TV räknas precis som TV-avgift till företagets kostnader för telefon och telekommunikation.

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt.