Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kataloger, prislistor, program

Företagets utgifter för framställning och extern distribution av kataloger, prislistor, program och tekniska beskrivningar utgör normalt en försäljningskostnad. Utgifter för kataloger, prislistor och produktbeskrivningar debiteras därför normalt konto 6010 Kataloger, prislistor m.m.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas utgifter för kataloger, prislistor, program och liknande trycksaker vanligtvis i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen ingår utgifterna normalt i posten Försäljningskostnader.