Innehåll

Enligt 2 kap. 4 § punkt 7 ska ingående balans överensstämma med utgående balans föregående år. Denna grundläggande princip kallas kontinuitetsprincipen.