Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kontokortsavgifter

 

Företag som vid inköp betalar med ett kontokort (kontokortsinköp) får betala en avgift till kontokortsföretaget, oftast i form av en årsavgift som betalas i förskott. Denna avgift bokförs på samma sätt som andra liknande avgifter för finansiella tjänster. Företag som säljer mot betalning betalar normalt en viss procent av försäljningsbeloppet till kontokortsföretaget.

Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster är det numera förbjudet för detaljhandeln/säljare att ta ut extraavgifter av kunder som betalar med kort vid köp: ”En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument” (5 kap. 1 §). Det går inte längre att betala med kort som har magnetremsa. I stället ska köparen godkänna kortköpet med kortets chip och samtidigt slå in sin PIN-kod.

Löpande bokföring

Erlagd kontokortsavgift debiteras normalt konto 6040 Kontokortsavgifter (BAS 2020).

Bokslut

Vanligtvis faktureras säljföretaget månadsvis i efterskott för kontokortsavgifter. Per balansdagen kan upplupna kontokortsavgifter behöva redovisas som interimsskulder. Den avgiftsdel som avser det räkenskapsår för vilket bokslut görs debiteras konto 6040 Kontokortsavgifter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Periodisering behöver inte göras om det rör sig om mindre belopp. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. I det förenklade årsbokslutet periodiseras normalt inte upplupna kostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%