Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kontokortsförsäljning

Försäljning som sker mot kontokort utgör inte sådan kontantförsäljning som avses i 5 kap. 2 § BFL, dvs. sådana kontanta in- och utbetalningar som måste bokföras senast påföljande arbetsdag utan sådana affärshändelser som ska bokföras ”så snart det kan ske”.

Kontokortsförsäljning ingår dock i den kontrollagstiftning om kassaregister som återfinns i IL.

Kontanta in- och utbetalningar omfattar enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.9 betalning med sedlar och mynt samt postväxlar, mottagna checkar och andra betalningsanvisningar som omedelbart kan omsättas i pengar. Mottagna betalningsanvisningar i pappersform, t.ex. måltidskuponger, rabattkuponger och presentkort, ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 1.10 jämställas med kontanta inbetalningar, om det mottagande företaget får ersättning genom inlösen eller liknande.

Däremot utgör inte betalningar som sker över bankgiro, plusgiro, internet eller via mobiltelefon, med kontokort eller med checkar utställda av företaget kontanta inbetalningar. Försäljning mot kontokort ska därför bokföras som en fordran på kontokortsföretaget tills betalning inflyter från detta.

Löpande bokföring

Vid kundens köp/betalning med ett kontokort krediteras ett lämpligt konto i kontoklass 3 och momsen krediteras ett konto för utgående moms. Betalningen med kontokortet utgör inte en inbetalning till kassakontot utan konteras som en fordran på kontokortsföretaget, se konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger som debiteras (BAS 2021). När det inlösande kontokortsföretaget sätter in pengarna på företagets bank-/checkkonto krediteras samma konto.

Försäljning mot kontokort som registrerats i kassaregistret behöver dock i vissa fall inte först bokföras som en fordran på kontokortsföretaget för att sedan bokas om till bankkontot när betalning erhålls utan kan bokföras direkt mot bankkontot. Det villkor som ställs i BFNAR 2013:2 punkt 2.12 är att säljföretaget dagligen redovisar kontokortsförsäljningen till kontokortsföretaget och betalningen enligt avtal ska vara säljföretaget tillhanda inom tre bankdagar.

För att få delta i detta betalningssystem måste säljföretaget betala särskilda kontokortsavgifter till kontokortsföretaget. En del affärer och säljföretag betraktar kontokortsavgiften som en försäljningskostnad medan andra betraktar den som en intäktsreduktion. En del banker tar dessutom ut en avgift från detaljhandeln för inlösen av kontokortsbetalningar. Denna avgift kan bokföras på samma sätt som kontokortsavgifter.

Bokslut

Avstämning av obetalda fordringar på konto 1580 Fordringar för kontokort och kuponger (som förtecknas som ett underlag till bokslutet) bör göras gentemot bokförda betalningar efter balansdagen från kontokortsföretaget. Eftersom kontokortsföretagets betalningar till säljföretagets bank-/checkkonto inte brukar aviseras var för sig, utan endast framgår av bankens kontoutdrag, kan en fordran vara betald och bankkontoförd per balansdagen, men ännu inte ha bokförts.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...