Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kontokortsinköp

Vid inköp med kontokort får köparen en skuld till kontokortsföretaget. Bokföringen av inköpet ska enligt god redovisningssed ske redan i samband med inköpet och inte först när fakturan från kontokortsföretaget kommer.

Enligt lagen (2010:751) om betaltjänster är det numera förbjudet för detaljhandeln/säljare att ta ut extraavgifter av kunder som betalar med kort vid köp: ”En betalningsmottagare får inte ta ut någon avgift av betalaren vid användning av ett betalningsinstrument” (5 kap. 1 §). Det går det inte längre att betala med kort som har magnetremsa. I stället ska köparen godkänna kortköpet med kortets chip och samtidigt slå in sin PIN-kod.

Löpande bokföring

Vid köp/betalning med kontokort debiteras det konto inköpet gäller, t.ex. konto 6110 Kontorsmateriel (BAS 2021), och momsen debiteras konto 2640 Ingående moms antingen vid inköpstillfället eller när en samlingsfaktura anländer från kontokortsföretaget. Kontokortsföretaget tar ut en avgift för hanteringen, oftast i form av en årsavgift som tas ut i förskott. Avgiften utgör en finansiell kostnad och bokförs på samma sätt som de avgifter som t.ex. bank, post och postgiro/plusgiro tar ut för sina finansiella tjänster. En del banker tar dessutom ut en avgift från detaljhandeln för inlösen av kontokortsbetalningar. Denna avgift kan bokföras på samma sätt som kontokortsavgifter.

Alla kvitton i original som är underlag för företagets kontokortsköp ska arkiveras i mottagen form (vilken kan vara i elektronisk form eller på papper). Överföring får göras till annan form.

Bokslut

I samband med bokslutsarbetet bör en avstämning göras mellan bokförda och fakturerade kontokortsskulder. Om det per balansdagen finns bokförda kontokortsinköp som ännu inte har fakturerats av kontokortsföretaget, får inköpen inte bokas bort genast, eftersom företaget fortfarande juridiskt sett är betalningsansvariga för inköpet. Preskriptionstiden för näringsidkare är tio år, vilket innebär att kontokortsföretaget i princip kan vänta i tio år med att skicka fakturan.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...