Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kontorsinredning

Kontorsinredning eller kontorsmöbler vilka inte omsätts i verksamheten räknas normalt till företagets anläggningstillgångar och bokförs som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Utgifter för förbrukningsinventarier - korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostnadsförs normalt direkt. Företagets utgifter för sådana fasta lokaltillbehör (t.ex. tak- och vägglampor, persienner, gardiner, heltäckningsmattor) vilka utgör s.k. förbrukningsinventarier kan vid behov särredovisning i stället bokföras som lokaltillbehör.

Vid köp av kontorsinredning/kontorsmöbler vilka i fakturan är uppdelad på olika poster, var och en understigande gränsen för inventarier av mindre värde, ska ändock inköpsvärdet för hela investeringen räknas per inköpstillfälle.