Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Kostnadsersättningar

En anställd (eller uppdragstagare) som haft utgifter för att utföra sina arbetsuppgifter kan få kostnadsersättning av arbetsgivaren (eller uppdragsgivaren). Vid utlägg får den anställde betalt för ett utlägg som denne haft för arbetsgivarens räkning och fakturan/kvittot i original tillhör arbetsgivaren.

Löpande bokföring

I kontogrupp 73 bokförs individuellt utgående kostnadsersättningar utöver lön samt kontanta ersättningar som betalas ut till anställda för utgifter i anställningen. I kontogrupp 73 bokförs även företagets utgifter för förmåner till anställda (jfr ersättningar till anställda).

Se uppslagsordet Förmåner i Rätt Skatt och Förmån i Rätt Moms.