Innehåll

Utgifter för kost och logi (hotellrum) i samband med inrikes eller utrikes tjänsteresor redovisas som resekostnader i företagets bokföring. För privat övernattning, som ej medfört kostnader, ersätts den anställde genom traktamentsersättningen, traktamenten.

Löpande bokföring

Kostnader för kost och logi i samband med tjänsteresor kan antingen debiteras gruppkontot 5800 Resekostnader (BAS 2023) eller 5830 Kost och logi, alternativt något av underkontona 5831 Kost och logi i Sverige respektive 5832 Kost och logi i utlandet.

Se även uppslagsorden Förmåner i Rätt Skatt samt Traktamente i Rätt Lön, Rätt Skatt och Rätt Moms.