Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Koventant

Kovenant är en vanlig benämning på ett låneavtal med villkor som är länkade till företagets prestation exempelvis att företaget löpande eller vid vissa specifika tillfällen ska uppfylla vissa specifika nyckeltal såsom att hålla soliditeten över en viss nivå.