Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Kreditupplysning

 

Med kreditupplysning avses enligt 2 § kreditupplysningslagen (1973:1173) ”uppgifter, omdömen eller råd som lämnas till ledning för bedömning av någon annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende”.

Vid försäljning på kredit är det inte ovanligt att säljaren först tar en kreditupplysning (soliditetsupplysning) angående köparen/kunden. En sådan kontroll av kundens betalningsförmåga är en viktig del i bedömningen av om företaget kan intäktsredovisa en inkomst, eftersom det måste göras sannolikt att det kommer ett kassaflöde säljaren till del.

Särskilda kredit-/soliditetsupplysningsföretag, men även vissa inkassoföretag, har Datainspektionens tillstånd att mot avgift lämna ut upplysningar om olika företags kreditvärdighet och soliditet samt t.ex. om det förekommer några betalningsanmärkningar, betalningsföreläggande.

Löpande bokföring

Erlagd avgift för kreditupplysning debiteras konto 6000 Övriga försäljningskostnader eller konto 6061 Kreditupplysning.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas avgifter för kreditupplysning i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkning hänförs kostnaderna till relevant funktion.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare (Bilaga 2) redovisas kostnader för kreditupplysning i posten R6 Övriga externa kostnader.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%