Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kundfaktura, innehåll

Kundfakturor och andra verifikationer ska enligt 5 kap. 7 § BFL alltid innehålla uppgift om:

  1. när verifikationen sammanställts (fakturadatum, datum för bokföringsorderns upprättande etc.),

  2. när affärshändelsen inträffat (leveransdag, period för delleveranser eller prenumeration, konsultarvode för en viss tid, kursarvode för en viss dag etc.),

  3. beskrivningen av affärshändelsen som ska gå att förstå,

  4. belopp,

  5. motpart, samt

  6. i förekommande fall även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen (avtal och liknande), samt var dessa finns tillgängliga.

De uppgifter som en verifikation ska innehålla enligt 5 kap. 7 § BFL ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.4 vara varaktiga och får inte raderas eller på annat sätt göras oläsliga.

Uppgiften om vad affärshändelsen avser enligt 5 kap. 7 § BFL ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.5 omfatta information som gör det möjligt att identifiera affärshändelsen och förstå dess innebörd.

Uppgiften om motpart enligt 5 kap. 7 § BFL ska enligt BFNAR 2013:2 punkt 5.6 omfatta information som gör det möjligt att identifiera motparten.

Dessutom ska en kundfaktura enligt 28 kap. 5 § ABL innehålla uppgift om aktiebolagets företagsnamn, den ort där styrelsen har sitt säte, bolagets organisationsnummer samt om bolaget har gått i likvidation.

Märk är att båda parter har lika stort ansvar för att fakturan uppfyller BFL:s krav på en verifikation.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...