Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Kvittodata

Information om läses in från ett kassaregister till en kontrollenhet, se 2 kap. 3 § SKVFS 2016:1.