Innehåll

En lådöppning innebär att en kassalåda som är integrerad med ett kassaregister öppnas med en funktion som styrs av kassaregisterprogrammet utan att någon registrering sker av försäljning eller återbetalning. Se 2 kap. 14 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 12 § SKVFS 2014:10.