Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Larm

Löpande bokföring

Företagets utgifter för inköp av larmutrustning som t.ex. övervakningskameror, dörrsensorer, brandvarnare etc. utgör antingen anläggningstillgång maskiner och inventarier, inköp eller förbrukningsinventarier beroende på syftet med innehavet, nyttjandeperiod. Larminstallationer i bevakningssyfte kan redovisas som en bevakningskostnad, bevakning.