Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Lastbilskostnader

 

Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda lastbilar består av leasingkostnader, drivmedel, service- och underhåll, försäkring och skatt samt liknande kostnader.

Angående företagets utgifter för personbilar, personbilskostnader.

Löpande bokföring

Lastbilskostnader kan bokföras på ett enda konto för lastbilskostnader eller särredovisas för respektive utgiftsslag. Placeringen kan antingen vara som en direkt kostnad i kontoklass 4 eller på konto 5620 Lastbilskostnader (BAS 2020). Hyra av garage eller parkeringsplats kan bokföras i kontoklass 4 eller på konto 5012 Hyra för garage (BAS 2020), hyra av lokal. Avskrivningar på av företaget ägda lastbilar, avskrivning. Vid inköp av lastbilar, bilar och andra transportmedel - inköp.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen kan lastbilskostnader redovisas bland direkta kostnader (om de klassificerats till kontoklass 4) eller ingå i posten Övriga externa kostnader (om de klassificerats till konto 5620). I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas lastbilskostnaderna per funktion.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%