Innehåll

Likviddagen är enligt K3 punkt 12.18 och definitionerna i IFRS 9 den dag då en finansiell tillgång levereras till eller av ett företag.

Se även

Affärsdagen