Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Limitränta

Limitränta är en vanlig benämning på en avgift som utgår på en beviljad kredit oavsett om krediten utnyttjas eller inte. Därutöver betalas normalt en ränta på det faktiskt utnyttjade beloppet.

Löpande bokföring

Såväl limitränta som ränta på det utnyttjade beloppet debiteras konto 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder eller 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder (om checkräkningskrediten ansetts vara kortfristig enligt K2 punkt 17.5 och RedR 1 punkt 7.85).