Innehåll

Löpande bokföring

Företagets utgifter för smör, bröd, kakor, pålägg, mjölk, kaffe, te och andra livsmedel avseende de anställda räknas till företagets personalkostnader och kan normalt debiteras konto 7699 Övriga personalkostnader (BAS 2023). Om livsmedel utgör en direkt kostnad bokförs kostnaden normalt på ett konto i kontoklass 4.