I 7 kap. 1 § BFL anges de olika former som räkenskapsinformation får arkivera i. Maskinläsbart medium definieras som ”annan form (än vanlig läsbar form och mikroskrift) som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.”