Innehåll

Matchningsprincipen innebär i ekonomiska sammanhang att kostnader och intäkter som hör samman ska matcha varandra i samma tidsperiod. Ett exempel på detta finns i K2 punkt 7.5 som anger att en utgift som kan hänföras till en specifik inkomst ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som företaget redovisar inkomsten som intäkt.