K3-regler

En materiell anläggningstillgång är enligt punkt 17.2 en fysisk tillgång som företaget innehar för

  1. produktion eller distribution av varor eller tjänster,

  2. uthyrning till andra,

  3. administrativa ändamål, eller

  4. långsiktigt investeringsändamål.