Innehåll

Löpande bokföring

Företagets utgifter för mätning av arbeten på fastigheter kan redovisas inom kontogruppen för externa tjänster (köpta tjänster) och kan särredovisas i debet på konto 6510 Mätningskostnader (BAS 2023) eller ett konto i kontoklass 4 om företaget klassificeras dessa kostnader som direkta kostnader.