Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Medlem, bostadsrättsförening

För att kunna registrera en bostadsrättsförening krävs enligt 1 kap. 2 § BRL bland annat att föreningen har minst tre medlemmar. Beslut om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgöras enligt 2 kap. 1 § BRL av föreningens styrelse. Styrelse ska då iaktta de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och de bestämmelser som återfinns i 2 kap. BRL. I föreningens stadgar får det föreskrivas att ansökan om inträde i föreningen ska göras skriftligt och att ansökningshandlingen ska vara försedd med sökandens bevittnade namnunderskrift.

För mer information om föreningens medlemmar, se 2 kap. BRL.