Innehåll

Löpande bokföring

Möbler till företagets kontor, matsal, väntrum och andra lokalutrymmen bokförs beroende på belopp och nyttjandeperiod antingen som anläggningstillgångar (maskiner och inventarier, inköp) eller som förbrukningsinventarier. Företagets utgifter för lokaltillbehör som utgör förbrukningsinventarier, t.ex. tak- eller vägglampor, persienner, gardiner och heltäckningsmattor, bokförs däremot som lokaltillbehör.

Vid köp av möbler vilka i fakturan är uppdelad på olika poster, var och en understigande gränsen för inventarier av mindre värde, ska en bedömning göras om det avser en tillgång eller flera. Som exempel kan inköp av möbler till ett konferensrum, där varje del understiger gränsen för inventarier av mindre värde men tillsammans överstiger gränsen, måste ses som en enhet och tillgångsföras. Se kommentar till punkt 10.5 i K2.