Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Mönsterskydd

Ett unikt mönster, utseende eller form - design - på en produkt kan registreras hos PRV och därmed skyddas mot intrång och annans yrkesmässiga utnyttjande. När det gäller mönster- eller designskydd är det fråga om ett rent form- eller utseendeskydd. För den bakomliggande tekniska idén eller funktionen krävs patentskydd, patent.

Registreringen gäller f.n. i fem år och kan förnyas för ytterligare femårsperioder, dock max skyddstid i 25 år. Därefter är det fritt att utnyttja mönstret. Mönsterskyddet innebär att upphovsmannen får ensamrätt till yrkesmässigt utnyttjande av ritningar, modeller, skisser eller annat som kan vara förebild vid tillverkning.

Registrering hos PRV enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486) kostar f.n. 2 000 kr och per ytterligare femårsperiod 2 200 kr. Dessutom tillkommer diverse tilläggsavgifter. Avgifterna är inte momspliktiga. Mer information om mönster-/designskydd och ansökningsblanketter kan hämtas på PRVs webbplatswww.prv.se.

Bokföringen av mönster-/designskydd sker enligt samma principer som för patent.

Se även

Patent

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...