Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Nettolöneavdrag

Med nettolöneavdrag menas att man från den nettolön som ska utbetalas gör ett avdrag som en slags direkt betalning från en anställd för uttag av varor, tjänster och förmåner. Nettolöneavdraget påverkar inte bruttolönen, bara det utbetalade beloppet (jfr bruttolöneavdrag).

Löpande bokföring

Konto 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner (nettolöneavdrag) krediteras för de ersättningar som anställda betalar genom nettolöneavdrag för erhållna förmåner.

Se uppslagsordet Nettolöneavdrag i Rätt Lön.