Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Omvänd skattskyldighet

K3-regler

Omvänd skattskyldighet gäller för moms inom byggsektorn.

Se uppslagsordet Omvänd skattskyldighet i Rätt Moms.