Innehåll

Ett företag får enligt 7 kap. 6 § BFL överföras räkenskapsinformation från en typ av material till en annan om detta görs på ett betryggande sätt. Vanligt är överföring av pappersdokument (fakturor, kvitton etc) till en digital version genom skanning eller fotografering.

Den nya versionen utgör räkenskapsinformation och ska uppfylla kraven i BFL, framför allt gäller detta innehållskraven i verifikationer. Den nya versionen arkiveras enligt BFL generella bestämmelser i 7 kap. Den versionen som ersatts, oftast pappersversionen, ska enligt BFL arkiveras i tre kalenderår efter utgång av räkenskapsåret.