Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Översättning/tolk

Företagets utgifter för anlitande av översättare eller tolk - från andra företag eller enskilda personer vilka inte är anställda i företaget - redovisas som köpta tjänster. Om anlitandet av översättare/tolk utgör ett viktigt och återkommande inslag i företagets verksamhet bör arvodet redovisas som underkonsultarvode, underentreprenader/underkonsulter. Om ett anställningsförhållande föreligger bokförs ersättningen som löner.