Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Pantsättningsavgift

Enligt 7 kap. 14 § BRL ska en medlem betala en pantsättningsavgift till bostadsrättsföreningen om det anges i stadgarna. Av stadgarna ska det också framgå hur avgiften ska beräknas.

Enligt 9 kap. 5 § BRL ska en bostadsrättsförenings stadgar innehålla dels om pantsättningsavgift kan tas ut, dels grunden för beräkning av avgiften.