Löpande bokföring

Företagets utgifter för parkering avseende ägda eller leasade/hyrda bilar kan bokföras på ett enda konto för personbilskostnader respektive lastbilskostnader, exempelvis i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Vid behov av särredovisning kan man i stället använda särskilda underkonton avseende parkeringsavgifter för personbilar respektive lastbilar. Hyra av parkeringsplats redovisas normalt som en del av lokalhyran eller särredovisas, hyra av lokal.

Se uppslagsorden Parkeringsavgifter i Rätt Skatt och Parkering i Rätt Moms.