Innehåll

Enligt 2 kap. 3 § BFL är en pensionsstiftelse alltid bokföringsskyldig enligt lag.