Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Personbilskostnader

Löpande bokföring

Företagets löpande driftsutgifter för ägda eller leasade/hyrda personbilar bokförs normalt på konto 5610 Personbilskostnader (BAS 2020) eller på något av de underkonton som finns. Hyra av garage eller parkeringsplats utgör lokalhyra och bokförs därmed i kontogrupp 50 Lokalkostnader. Avskrivningar på av företaget ägda personbilar redovisas bland övriga avskrivningar. Vid inköp av personbilar, bilar och andra transportmedel - inköp.

Personbilskostnader debiteras konto 5610 eller ett underkonto till 5610 beroende på vilken slags utgift det gäller.

Bokslut

I den kostnadsslagsindelade resultaträkningen redovisas personbilskostnader i posten Övriga externa kostnader. I den funktionsindelade resultaträkningen fördelas kostnader till de funktioner där personbilarna återfinns.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska bilar bokföras i företaget om de används så lite privat att det inte uppstår någon bilförmån. I övriga fall får de bokföras om de kan förväntas vara till nytta för företaget.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%