Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Praktiskt ogenomförbart

Ett krav är enligt K3 punkt 21.19 praktiskt ogenomförbart om företaget inte kan tillämpa det trots varje rimlig ansträngning för att göra det.