Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Privata uttag

Om ägaren/delägaren i enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion utgör detta ett privat uttag. Detsamma gäller om ägaren/delägaren låter företaget betala dennes privata utgifter, räkningar, försäkringar, skatter eller privata bostadsutgifter. Ett privat uttag utgör en minskning av företagets eget kapital, dvs. en minskning av företagets skuld till ägaren/delägaren, eget kapital i enskild firma respektive eget kapital i handelsbolag.

I aktiebolag redovisas ägarens uttag av pengar eller varor för eget bruk eller konsumtion som lön, löner och ersättningar. Alternativt kan ett särskilt avräkningskonto gentemot ägaren användas, avräkning delägare under förutsättning att detta konto alltid är en skuld till delägaren (och inte ett förbjudet lån).

Om ett inköp är avsett att användas både i näringsverksamheten och privat har företaget normalt rätt till avdrag för den ingående momsen på hela inköpet. Men den moms som gäller det privata utnyttjandet ska betalas genom s.k. uttagsbeskattning.

K1-regler

Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska inga privata utgifter bokföras i näringsverksamheten. Om så görs utgör dessa i så fall ett privat uttag.

Löpande bokföring

I enskild näringsverksamhet kan både privata uttag av pengar och varor debiteras konto 2010 Eget kapital. Uttag av varor kan även debiteras konto 2011 Egna varuuttag eller konto 2013 Övriga egna uttag (BAS 2021).

I handelsbolag kan både privata uttag av pengar och varor debiteras respektive delägares konto för Eget kapital, t.ex. 2010 (delägare 1), 2020 (delägare 2), 2030 etc. Uttag av varor kan även debiteras respektive delägares konto för Egna uttag, t.ex. konto 2011, 2021, 2031 etc. eller respektive delägares konto för övriga egna uttag, t.ex. konto 2013, 2023, 2033 etc.

Bokslut

Ägarens/delägarens privata uttag kan i samband med bokslutet avslutas (dvs. tömmas/nollas) mot kontot för eget kapital men i balansräkning enligt ÅRL ska privata uttag särredovisas under Eget kapital. För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut gäller reglerna för balansräkning K1.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...