Innehåll

Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Proformakvitto

Proformakvitton, som ibland benämns förhandskvitto, är enligt 2 kap. 16 § SKVFS 2014:9 en utskrift från ett kassaregister med uppgifter som liknar de uppgifter som ska finnas i ett kassakvitto.