Innehåll

Löpande bokföring

Olika kontroll- och provningsanstalters avgifter i samband med kontroller, besiktning, provtagning och tester kan bokföras på ett särskilt konto för kontroll-, provnings- och stämpelavgifter eller bokföras tillsammans med de utgifter som ärendet avser, t.ex. patent. Kontrollavgifter i samband med myndigheters kontroll över företagets tillämpning av gällande regler för t.ex. alkoholutskänkning, livsmedelshantering, miljöfarligt avfall etc. redovisas i stället på ett särskilt konto för tillstånds- och tillsynsavgifter.