Löpande bokföring

Konto 7386 Subventionerad ränta debiteras med den subventionerade ränta som utgör ränteförmån och konto 8418 Avdragspost för räntesubventioner krediteras.

Se uppslagsordet Ränteförmån i Rätt Skatt.