Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Rättelseverifikation

Om en verifikation rättas genom att den ersätts med en ny verifikation utgör både den ersatta verifikationen och rättelseverifikationen räkenskapsinformation.

En post som rättas måste dokumenteras med en rättelseverifikation som tydligt beskriver vad som rättats.