Innehåll

Redovisa Rätt 2020 – Eva Törning & Caisa Drefeldt

Reglerad marknad

 

Ett företag som är underställda en medlemsstats lagstiftning och är noterad på reglerad mar ska enligt det så kallade IAS-direktivet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002) ska för varje räkenskapsår (som inleds den 1 januari 2005 eller därefter) upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som antagits i överensstämmelse med förfarandet i artikel 6.2 (dvs. IFRS), under förutsättning att deras värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad i en medlemsstat.

Ett företag som är noterat på en reglerad marknad tillämpar även RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Ett moderföretag som är noterad på reglerad marknad ska upprätta koncernredovisning, dvs. att i vissa fall undantas från att behöva upprätta koncernredovisning, se 7 kap. 2 § ÅRL.

Se sökordet Reglerad marknad i Rätt Bolagsrätt och Rätt Skatt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%