Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Remburs

 

En köpare och säljare undertecknar ett köpeavtal med villkoret att betalningen ska ske med remburs. Köparen kontaktar sin bank och ansöker om en remburs, öppnad till förmån för säljaren. Rembursen garanterar sedan säljaren betalning mot att säljaren visar upp handlingar som följer villkoren i rembursen och ICC:s regler. Genom att öppna rembursen tar banken på sig en oberoende betalningsskyldighet. Banker hanterar endast dokument och inte de varor, tjänster eller prestationer som dokumenten avser.

En säljare som inte är beredd att ta risken på köparens bank bör begära en bekräftelse från sin egen bank. Den bekräftande banken kommer då att betala säljaren, under förutsättning att de inlämnade handlingarna följer rembursvillkoren och ICC-reglerna, även om köparens bank inte kan fullgöra sina skyldigheter.

För vem passar remburser?

 • Säljare som kräver en betalningsmetod med inbyggd säkerhet

 • Säljare som behöver finansiera sin export

 • Importörer som vill utöva kontroll över leverans av varor och som söker skydd mot avsiktligt bedrägeri

Fördelar om du är säljare

 • Du får säker och snabb betalning

 • Remburser underlättar affärer med tillväxtmarknader

 • Remburser styrs av internationella regler

 • Du kan styra varans leveranstid

 • Du får en rimlig garanti att säljaren har fullgjort sin del av avtalet

 • Du slipper förskottsbetalning och får därmed bättre cash management

 • Remburser underlättar affärer med de flesta marknader

 • Remburser styrs av internationella regler

 • Rembursen är diskonterbar och du kan få bättre likviditet

Källa: https://seb.se/foretag/finansiera/sakra-din-affar/remburs.