Innehåll

Redovisa Rätt 2022 – Eva Törning

Research

Det engelska uttrycket ”research” används inom många branscher som sammanfattande beteckning för både marknadsundersökningar, utredningar samt forsknings- och utvecklingskostnader. Ibland avser uttrycket ”research” de resor som företas i undersökande syfte - t.ex. författares resor för att studera vissa miljöer inför författandet av en bok - vilka bokförs som vanliga resekostnader.